SUPERVIZE - VZDĚLÁVÁNÍ - KONZULTACE

Mgr. Lena Tomšů     

Působím jako supervizorka, metodička a lektorka v oblasti sociálních služeb, předškolního vzdělávání a v mateřských a komunitních centrech. Zaměřuji se na téma udržení a rozvoje kvality služeb, podporu týmové komunikace a spolupráce na pracovišti. Supervizní, vzdělávací a konzultační služby poskytuji pro pracovníky spolupracující přímo s klientelou jednotlivých služeb a zařízení i pro pracovníky managementu těchto organizací a služeb. 

Praxe

V sociální oblasti se pohybuji od roku 1999, kdy jsem působila v přímé práci s klienty a jejich rodinami v rámci Respitní péče České alzheimerovské společnosti v Praze. Od roku 2005 let jsem pracovala jako vedoucí sociální služby Občanská poradna Remedium Praha, kde jsem se podílela i na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí pro laickou i odbornou veřejnost. 

Od roku 2006 poskytuji supervizi, metodikou podporu a vzdělávací aktivity v neziskových i krajských zařízeních sociálních služeb, v centrech poskytujících prorodinné, rozvojové a komunitní aktivity a v předškolním vzdělávání. 

V konzultační a lektorské roli se zaměřuji na oblast manažerských dovednosti, řízení kvality, řešení konfliktů a na komunikační dovednosti pro práci s klienty i pro komunikaci v týmech. Jako lektorka spolupracuji s různými vzdělavateli v ČR. 

V letech 2015 - 2018 jsem působila jako metodička v Centru denních služeb Společnosti Duha, aktuálně spolupracuji jako metodička s MZČR. 

 

 

 


© 2015 Lena Tomšů

Vytvořeno službou Webnode